Tag Archives: Journalisten

Nyheter bør publiseres, også når Muhammed er med i bildet

Journalisten brakte altså i går den tegningen som fikk Adresseavisen til å makulere 90.000 innstikk. Jeg begrunnet publiseringen i en kommentarartikkel.

Det er vel ikke så mye å legge til begrunnelsen fra min side. Vi fikk mange positive tilbakemldinger, men jeg skulle gjerne sett flere av de kritiske som jo også fins.

Det hele startet med at Adressas sjefredaktør Arne Blix i et lengre telefonintervju tirsdag, avsto fra å beskrive tegningen han hadde stanset. Blix forklarte at en beskrivelse på mange måter ville være å undergrave hans egen beslutning. Jeg må tilstå at jeg ikke forsto argumentet. Om en tegning er formastelig eller kan oppfattes som/framstilles som en provokasjon, slik Adresseavisns redaktør mener Jan O. Henriksens tegning kan, bør man da heller ikke beskrive den?

Det tabuet noen muslimer mener gjelder for avbildning av profeten, gjelder vel ikke omtale av bilder?
Og den følelse av krenkelse man nå nesten automatisk tror vil oppstå i brede lag, er vel ikke den samme om ord står på trykk?

Jeg spurte også Blix om en teatersjef som tar et stykke av plakaten dagen før premieren, bør kunne nekte å fortelle grunnen fordi en slik forklaring «ville være det samme som å sette opp stykket». Og jeg hevdet at mediene bør være ekstra åpne om sine egne beslutninger, vi som daglig krever åpenhet av andre. Vi ble ikke enige.

Dermed sto vi tilbake med en sjelden hendelse, altså en nyhet, om at en norsk avis makulerer et helt opplag på grunn av en karikaturtegning. Ingen fikk vite om den var snill eller beinhard. Vi visste ikke en gang om Muhammed var i bildet, eller om JanO hadde tegnet Kurt Westegaard med et ark i hånden.

Når tegneren neste dag tilbød oss å se tegningen, ble spørsmålet om også Journalistens lesere skulle se det. Jeg syntes det var ganske opplagt.

Adressas redaktør antok overfor NRK.no at det var «en symbolsak» for Journalisten. (NRK sladder fornøyelig nok Muhammeds hode med mitt portrett.)

Jeg kjenner meg ikke igjen i antakelsen. Vi hadde en opplagt nyhet (tegningen Adressa skrotet) og hadde valget mellom å publisere nyheten, slik det er vanlig, eller å underslå den.

Blix har en grundigere redegjørelse for sitt syn i dagens avis. Det programmet han stiller opp for ytringsfrihet slår meg som ganske situasjonsbetinget. Den inviterer iallfall til en diskusjon som kan bli nyttig.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Retningslinjer for ansatte på sosiale medier

Et utkast til policy for Journalisten:

Journalistens ansatte og medarbeidere deltar også i sosiale medier som Facebook, Twitter og i egne og andres blogger.

Der er de som privatpersoner for å skape, dele, oppleve, diskutere, informere eller hygge seg.

Det de ytrer som privatpersoner, angår ikke Journalisten som arbeids- eller oppdragsgiver. Vår holdning er at voksne mennesker tar ansvar for seg selv, uten at de trenger dekreter fra oven.

Vi mener også det er viktig at journalister lærer å forstå sosiale medier og får personlig erfaring med dem. Derfor finner hver sin egen form i disse mediene. Hvis medarbeiderne skulle gi opplysninger eller ytre seg på en måte som skader Journalisten eller andre medarbeidere, ville vi reagert på samme måte som om det skjedde på kafe.

Journalisten har også sin egen Facebook-gruppe og Twitter-konto. Disse representerer fagbladet.

6 kommentarer

Filed under Uncategorized