Tag Archives: Stortinget

Dagbladet gikk for langt

Spor av sofienbergbark i avisas oppslag om voldtekt ved Stortinget

(opprinnelig som kommentar på Journalisten.no)

Rundt klokka 2.30 natt til søndag observerte Stortingets sikkerhetsvakter via sine overvåkingskameraer at to personer hadde sex på Løvebakken, rett utenfor nasjonalforsamlingen.

Tirsdag resulterte hendelsen i oppslag over hele forsiden og tre helsider inne i Dagbladet. Der heter det:

«Mens sikkerhetsvakter fulgte med på kamera, voldtok en asylsøker (15) en kvinne på stortingstrappa. Sikkerhetsfolkene brøt ikke inn.»

Det var nok mange som satte kaffen i halsen da de hørte nyheten. Flere enn jeg forsto Dagbladets budskap som at vaktene ga blanke i det opplagte overgrepet. Samtidig etterlot avisa meg med en følelse av at man hadde underslått en rekke nyanser i beskrivelsen, nettopp for at terrenget skulle stemme med kartet.

Det er etterpå blitt klart at en sentral forutsetning for å fordømme sikkerhetsvaktene og tilfeldig forbipasserende, som Dagbladet forteller smilte og lo, kanskje ikke var til stede:

Det var ikke åpenbart for andre at kvinnen ble voldtatt.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby opplyser at siktelsen er opprettholdt etter avhør av gutten og nøye gjennomsyn av videoopptakene. Der kan man etter hvert se på kvinnens ansiktsuttrykk og blikk at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

Men Kraby mener samtidig at det ikke var tydelig for unge mennesker på vei gjennom byen i sen festrus, og trolig heller ikke for vaktene på Stortinget. I alle fall ikke fra første øyeblikk.

Det hører også med i bildet at kvinnen hadde sex med en annen mann bare noen minutter før den antatte voldtekten. Kraby sier til Journalisten at den kontakten framstår som helt frivillig. Igjen bygger han på videoopptaket. Han antar at denne hendelsen kan ha påvirket vaktenes første reaksjon da den andre kontakten fant sted.

Kvinnen har ikke meldt seg og siktelsen blir trolig henlagt.

Det alvorligste i denne saken er uten tvil at noen kan ha utnyttet en kvinne i raskt stigende rus og dermed begått voldtekt. Det får vi antakelig ikke fastslått sikkert.

Likevel har Dagbladet:

• Fastslått voldtekt, før tiltale og dom. Det skjer på nyhetsplass og i titler både på nett mandag 18. juli, i avisoppslaget dagen etter og 20. juli, mens lederen onsdag er langt mer moderat. Siktede benekter for øvrig seksuell kontakt.

• Fortalt at forbipasserende ga blanke i et overgrep.

• Gitt tydelig inntrykk av at sikkerhetsvaktene var for likegyldige, feige eller regelbundne til å gripe inn.

Dagbladet ba Stortingets sikkerhetssjef Gerrit Løberg om et møte mandag, men fikk avslag. Avisa gjengir ham slik:

– Nei. Vi har mye å gjøre i dag. Men jeg forstår at dere vil slå dette stort opp, og at det er agurktid.

Det framstår som både flåset og arrogant av Løberg, og det siste er dumt sagt. Men det hører med til historien at han snakket med avisa på telefon flere ganger, og at 18. juli var dagen da palestinernes president Mahmoud Abbas besøkte Stortinget.

Politiadvokat Kraby var underveis klar over hvordan Dagbladet ville vinkle saken. Han sier han fortalte dem at de gikk for langt og tok feil i flere enkeltheter, men fikk til svar at fremstillingen ble nyansert underveis i artiklene.

Hvis dette stemmer, har Dagbladet kanskje underslått sentral informasjon. Slik formulerer Kraby seg overfor Journalisten:

– Det var ingen klassisk voldtekt. Vi måtte se på videoen mange ganger. Det kan se helt frivillig ut for forbipasserende, også for dem som ser kamerabildene og ikke er trenet i å avdekke seksuelle overgrep mot personer som ikke har kontroll.

Det er ifølge politiadvokaten heller intet grunnlag for avisas beskrivelse av overgrepet som «grov sex».

Mens det vaktene oppfattet som et samleie nummer to pågikk, ante de likevel at noe kunne være galt fordi kvinnen brått virket svært ustø. De kontaktet politiet og rykket så ifølge Løberg ut.

Både kvinnen og gjerningsmannen var da allerede borte. Men i løpet av en halv time var siktede og en annen yngre mann tilbake i området. Stortingsvaktene bisto politiet med å identifisere 15-åringen, som ble pågrepet.

Løberg sier han fortalte Dagbladet om vaktenes utrykning. Opplysningen er ikke med i oppslaget.

Når fasit delvis foreligger, kan man kanskje bebreide dem at de ikke reagerte raskere. Det har Dagbladet selvsagt all rett til å mene. Jeg har også bare fått Krabys og Løbergs framstilling av samtalene med avisa. Dagbladet har ikke ønsket å gi detaljopplysninger om sin research.

For meg ser det fortsatt ut som man har feid motforestillinger til side og unnlatt å viderebringe informasjon som kunne tale til fordel for vaktene eller bermen på gata. Fortellingen passet Dagbladets fordommer. Ikke ulikt Sofienbergparken.

Legg igjen en kommentar

Filed under Mediekritikk er konkret

Regjeringen vil forby kjøp av tiggere

Oslo (NB): Justisminister Knut Solbakken vil forby nordmenn å gi penger til tiggere. Det går fram av et forslag justisministeren oversendte Stortingets justiskomite før helgen.

Forslaget tar sikte på å få bukt med det voksende tiggerproblemet i Oslo, der fattige mennesker fra det tidligere Østeuropa befolker fortau og gatehjørner med tiggerkoppen foran seg. Byrådet i Oslo har flere ganger bedt om å få hjemmel til å forby tigging, men Solbakken har altså valgt en annen tilnærming.

– Jeg er av den oppfatning at det ikke er tiggingen i seg selv som er problemet. Fattige mennesker har til alle tider vært tvunget til denne fornedrende virksomheten. Problemet er menneskesmuglingen og kriminaliteten som følger med, og da er det viktig å rette innsatsen mot dem som finansierer gesjeften. Og mot bakmennene, sier justisministeren til NB.

Lovforslaget som er sendt til justiskomiteen uten forutgående høring, går i korte trekk ut på å gjøre det ulovlig å gi penger tiil tiggerne. Lovbruddet skal kunne straffes med bøter, mens gjengangere risikerer samfunnsstraff eller i verste fall ubetinget fengsel.

Folkefronten mot fattigdom, FMF, hilser lovforslaget velkommen. – Dette er et klart skritt i riktig retning, sier FMFs daglige leder Bengt Bråten. – Det griper selvsagt ikke ondet ved roten, altså selve fattigdommen som regjeringen også må avskaffe. Men det er et slag mot de kyniske bakmennene som tjener grovt på å utnytte disse menneskene, og mot nordmenn som kjøper seg personlig samvittighet ved å understøtte tiggingen.

Byrådslederen i Oslo er avventende skeptisk til forslaget. – Vi tviler på at dette vil hjelpe synderlig, sier han til NB. – Hvis politiet virkelig retter innsatsen mot dem som gir penger, er det en fare for at tiggingen bare vil gå under jorden. Og uten en slik innsats, får vi ikke bukt med fenomenet som skjærer utenlandske turister i øynene så snart de går av flytoget for å besøke vår vakre hovedstad.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized